logo

SET Stock Exchange of Thailand


Det moderne finans markedets historie i Thailand går til bake til 1961 da Thailand implementerte sin første 5 års nasjonal økonomi og sosial utviklings plan. Planen skulle fremme økonomisk vekst samt heve Kongerikets leve standard.
Bangkok Stock Exchange Co Ltd ble dannet i juli 1962 og selv om foretaket opphørte og eksistere tidlig på 70 tallet, grunnet manglende resultater, ses dette som forgjengeren til SET da dens fall førte til endringer i landets lovgivning.
SET begynte under navnet Security Exchange of Thailand 30. April 1975. Navnet ble skiftet til Stock Exchange of Thailand 1.januar 1991.
SET og ble har som primer oppgave og fungere som et senter for handel av listede verdier og stille til rette de essensielle systemer dette trenger samt utføre alle œrend denne handelen måtte medføre.
SET ble underlagt SEC ”The Securities and Exchange Commision” i 1992 og må utføre all aktivitet godkjent av SEC.

SET indeksen er i dag verdsatt til 14,936,26 millioner Bath (THB).


[Artikkel liste]

Legg til på Facebook
Legg til på Nettby
 
burberry cashmere scarf ebay