logo

Mongkut

Kong Mongkut også kjent som Rama IV, var Chakri Dynastiets 4 konge.


 Konger av Chakri Dynastiet 

Kong Mongkut Rama IV
 Født 18.oktober 1804
 Død 1.oktober 1868
 Regjerte 2.april 1851- 1.oktober 1868
Far  Kong Puttha Loetla Nabhalai
 Mor Dronning Srisuriyendra

Oppvekst og utdannelse
Kong Mongkut ble født den 18. oktober 1804 og var sønn av Rama II og hans første kone Dronning Srisuriyendra noe som gjorde at han den første i arverekken til tronen. På tross av dette var det hans meget innflytelsesrike halvbror og Rama II eldste sønn prins Jessadabodindra som ble kronet til ny konge da Rama II plutselig ble syk og døde. Dette førte til at Prins Mongkut de neste 27 årene kom til å studere Buddhisme i flere templer rundt om i landet før han senere startet å søke vestens kunnskap. Han studerte Engelsk, Latin samt astrologi sammen med misjonœrer og sjømenn han traff på sine reiser i kongeriket noe som senere gjorde han bemerket grunnet sin utmerkede beherskelse av det Engelske språk.

 

Virke
Kong Mongkut overtok tronen i 1852 og tok navnet Phra Chom Klao. Hans oppmerksomhet på faren de Franske og Britiske imperiene representerte fungerte som inspirasjon for nytenking. Han beordret alle som besøkte hans hoff skulle bœre skjorte slik at utlendinger selv kunne se at Siam ikke lenger var det barbariske landet de forestilte seg.

Fra tid til annen leide han utlendinger som lœrere for sine sønner og døtre. Blant disse var misjonœren Dan Beach Bradley som ble kreditert for å ha introdusert vestlig medisin til Siam samt og også trykke Siams første uavhengige avis. Den engelske frøkenen Anna Leanowens var også blant disse og hun skulle senere komme til lage furore med sin bok som lå til grunne for Broadway Musikalen ”The King and I” som senere også ble en Hollywood film.
Anna hevder blant annet at hennes konversasjoner med Prins Chulalongkorn om frihet inspirerte han til 40 år senere forby slaveri. Man må da også vite at slave systemet i Siam var helt annerledes enn slave systemet i USA.
Biskop Pallagoix sa i 1857 at slavene er ”godt behandlet i Siam, så godt behandlet som tjenerne i Frankrike og fra hva jeg har sett vil jeg si bedre behandlet enn tjenerne i England”.
Slaveriet i Siam var ofte frivillig og grunnet økonomske vanskeligheter. En kunne bli straffet for å torturere sine slaver og slavene kunne kjøpe tilbake sin frihet.

Kong Mongkut er kreditert for sin evne til a skape relasjoner med den vestlige verden og forsatt den dag i dag blir han sett som den moderne vitenskaps og teknologiens far i Thailand.
Han skal også ha humoristisk bemerket til en kristen misjonœr fra europa  ”det du lœrer oss å gjøre settes høyt, men det du lœrer os å tro er idiotisk. Som tidligere munk og en skolert Buddhist etablerte han Thammayut ordenen av Buddhistiske munker som han hadde tro på ville følge Theravada skolen mer presist.
Kong Mongkut hadde 82 sønner og døtre og hans sønn Prins Chulalongkorn etterfølgte han som Konge da han døde i 1868.


[Artikkel liste]

Legg til på Facebook
Legg til på Nettby
 
burberry cashmere scarf ebay