Farang -Hva betyr det?
logo

Farang!

Spør en Thai om hva ordet farang betyr og de vil oftest si at det betyr en hvit utlending. Spør man om det er en rasistisk bemerkning vil de oftest forsøke seg med at å være farang er veldig bra og at det av den grunn et kompliment, altså ikke en rasistisk bemerkning. Spør man hvor ordet kommer fra svarer de oftest at det kommer fra ordet Farangset som er Thai ordet for Frankrike.

 

Farang som kompliment?

Av naturlige grunner er det naivt å tro at farang alltid er brukt nøytralt om utlendinger med hvit hud som et kompliment.  Thai språket har som de fleste andre språk et nøytralt ord for dette tilsvarende det vi på norsk kaller utlending. Altså en person fra utlandet.

 

Vidre er det et faktum at Thai også skiller mellom personer av alle asiatiske nasjonaliteter, så Thailand Magazinets konklusjon må bli at ordet Farang er en rasistisk bemærkning selv om det oftest ikke er ment negativt.

 

Kansje bruken av ordet farang i Thailand i dag kan sammenliknes med bruen av ordet neger i Norge for 30 år siden da dette var den vanligste beskrivelsen brukt om en person av afrikansk opprinnelse.

Selv om vi i dag ser neger som en rasistisk bemerkning i Norge ser foreløpig ikke Thailand offisielt bruken av ordet farang som noe annet en et ord brukt om en person med europeisk opprinnelse.

 

Farangset

Det er riktig at Thai ordet for Frankrike er Farangset og at Frankrike har hatt kulturelle bånd med Thailand siden det 17. århundre, men det er ikke av den grunn hevet over en hver tvil at ordet farang kommer fra ordet Farangset.

 

Lenge før franskmennene ankom Ayutthaya i det 17. århundre kom Portogiserene og Hollenderene. En annen teori går ut på at Portogiserene i Aytthaya bodde i Baan Farang som betyr Guava landsbyen, men det får en til å undres over hvordan Guava frukten kom til å bli kalt farang.

 

Det er et interssant fakta at på arabisk ble ordet Rum brukt om østeuropere i det 7. århundre, altså romerne, og at ordet Firinjia senere kom til å bli brukt om korsfarerene da disse i stort antall kom fra Frankrike.

 

Følger man ordet Firinjia finner man at på gresk ble dette til firanja, på tyrkisk ifrangi, på syrisk frang, på persisk ferang, ferangi, feringhi, på hindu farenghi, på tamil farangi.

 

På gunnlag av denne spredelsen av det arabiske ordet firinjia er det kansje mest naturlig å konkludere med at ordet farang kommer fra franskmenn, men opprinnelsen av ordet går tilbake til lenge før Franskmennene eller andre ulendinger ankom Thailand.

 

Det sies ofte at Hindu religionen ikke kan overleve uten Buddhisme og Buddhisme ikke kan overleve uten Hindu. Tailands mest utbredte religion Teravada Buddhismen hadde sitt utspring på Sri Lanka som også er Tamilenes hjemland så dette gjør at det er det mest naturlig og tro at Firinjia, frang, ferang, farenghi, farangi på Thai ble til Farang.

 

[Tilbake forsiden]

Legg til på Facebook
Legg til på Nettby